SPRAWDŹ NAS NA:
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Regulamin korzystania z saun oraz łaźni parowej Berry Spa

1. Przed skorzystaniem z sauny lub łaźni parowej należy zapoznać się z przeciwwskazaniami i zaleceniami do ich stosowania dostępnymi na recepcji SPA. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy w Państwa stanie zdrowia można korzystać z tego typu seansów, należy skonsultować się ze swoim lekarzem. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zalecenia Cistercium Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne skutki dla Państwa zdrowia.
2. Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania instrukcji korzystania z sauny oraz łaźni parowej znajdujących się zarówno w recepcji SPA jak i przy wejściu do saun.
3. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają Goście, którzy ukończyli 18 rok życia.
4. Dzieci i osoby do 18 roku życia mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Sauna i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny, łaźni oraz natrysków.
6. Obsługa Berry Spa ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny i łaźni w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Gości.
7. Konieczne jest umycie ciała i zdezynfekowanie stóp przed każdym wejściem do sauny lub łaźni.
8. Zabrania się wnoszenia do sauny i łaźni ostrych przedmiotów, szklanych naczyń, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz spożywania alkoholu czy posiłków.
9. Przed wejściem do sauny i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
10. Zaleca się przed wejściem do sauny oraz łaźni zdjęcie szkieł kontaktowych i okularów.
11. Podczas pobytu w saunie i łaźni Gość jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania. Obowiązkowe jest przebywanie w stroju kąpielowym lub okrycie ciała ręcznikiem podczas korzystania z wyżej wymienionych. W innym przypadku Berry Spa zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gościa bez zwrotu kosztów pobytu w części saunowo – basenowej SPA.
12. W kabinie sauny i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo – eterycznych i innych środków.
13. Podczas korzystania z sauny suchej zabrania się opierania ciała o piec grzewczy i jego konstrukcję. Zachowanie takie grozi poważnym poparzeniem.
14. W trakcie korzystania z łaźni parowej zabrania się zbliżania oraz opierania nóg o urządzenie emitujące parę.
15. Berry Spa zastrzega sobie prawo do wyłączenia sauny z ogólnego użytku na czas indywidualnej rezerwacji lub prac konserwacyjnych. W takim przypadku będą Państwo poproszeni o skorzystanie z pozostałych saun.
16. W razie spadku samopoczucia należy niezwłocznie opuścić saunę lub łaźnię, napić się wody, wypocząć w stefie relaksu lub poinformować o tym recepcję Berry Spa.
17. O każdej sytuacji zagrażającej Państwa bezpieczeństwu w saunie lub jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić recepcję Berry Spa.
18. Przestrzeganie regulaminu pozwoli na prawidłową realizację programu oraz zachowanie przyjemnej relaksującej atmosfery. Przestrzeganie regulaminu jest konieczne tak by czas spędzony w naszych saunach i łaźni był dla Państwa bezpieczny.